Op 19 september 2011 is overeenstemming bereikt over een compensatieregeling door de curatoren van DSB Bank en een aantal belangenorganisaties en rechtsbijstandorganisaties. Met deze compensatieregeling zullen veel klanten van DSB Bank in staat zijn om een streep te zetten onder een onzekere periode.

Op deze website treft u alle informatie over de compensatieregeling aan, die voor u van belang is.

De belangenorganisaties die aan de compensatieregeling deelnemen zijn: Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (SSP) en Stichting Platform Aandelen Lease (PAL). De Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB (SBRD) behartigt de belangen van rechtsbijstandverzekerden.

De compensatieregeling kwam tot stand nadat door alle partijen een ‘Akkoord op Hoofdlijnen’ werd ondertekend. Over de inhoud van dit akkoord is ruim een jaar onderhandeld, gedurende 30 bijeenkomsten.

Het Akkoord op Hoofdlijnen omvat de compensatieregeling tussen de curatoren en een aantal belangenorganisaties. De rechten en verplichtingen van partijen zijn dan ook in het Akkoord op Hoofdlijnen opgenomen. De tekst op deze website is een vereenvoudigde versie van, althans een toelichting op het Akkoord op Hoofdlijnen en daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Deze kunt u vinden door op onderstaande knop te klikken.

In aanvulling op het Akkoord op Hoofdlijnen is een ‘Addendum Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011’ afgesloten. Het Akkoord op Hoofdlijnen en het Addendum zijn volledig op genomen onder ‘Documenten’ onder het menu ‘Contact en Overige’.

Op 27 mei 2013 is bij het gerechtshof Amsterdam een verzoek ingediend om het Akkoord op Hoofdlijnen in enigszins aangepaste vorm verbindend te verklaren op grond van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). Op 14 juni vond over dit verzoek een regiezitting bij het gerechtshof plaats. Op 15 oktober 2013 heeft de mondelinge behandeling over het verzoek tot verbindendverklaring plaatsgevonden. Zie verder onder het kopje ‘WCAM-regeling’ op deze website.

Akkoord op Hoofdlijnen

De tekst op deze website is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en de volledigheid kan niet worden ingestaan. Aan de informatie op deze website kunt u daarom geen rechten ontlenen.