U heeft nog
Maanden Dagen Uren
om u aan te melden.

 

Aanmelden

Het Gerechtshof Amsterdam heeft per 4 november 2014 de WCAM-regeling verbindend verklaard. Klanten die aan de WCAM-regeling mee willen doen, moeten zich uiterlijk op 8 november 2015 aanmelden. Anders krijgen zij volgens de regeling niets. Als u zich direct wilt aanmelden kan dat via de groene knop ‘Aanmelden’ hieronder:

AANMELDEN

WCAM-regeling

Veel klanten van DSB Bank vinden dat zij in het verleden te veel hebben betaald voor verzekeringen die zij via DSB Bank hebben afgesloten. Of zij vinden dat zij te hoge kredieten van DSB Bank hebben gekregen (overkreditering). Maar er zijn ook andere klachten over de zorgplicht van DSB Bank.

Sinds oktober 2009 is DSB Bank failliet. De rechter heeft toen curatoren benoemd. De curatoren bekijken onder andere wie nog geld van de failliete bank krijgt.

Vanaf 19 september 2011 hebben gedupeerde klanten van DSB Bank gebruik kunnen maken van een compensatieregeling. Een (vrijwel gelijke) regeling is voorgelegd aan het gerechtshof in Amsterdam en op 4 november 2014 verbindend verklaard: de WCAM-regeling.

Klanten kunnen op grond van de WCAM-overeenkomst in aanmerking komen voor compensatie voor koopsomverzekeringen, beleggingsverzekeringen, effectenbeleningsovereenkomsten of compensatie voor overkreditering. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende onderdelen en kunt u zich voor de WCAM-regeling aanmelden.

Wanneer een compensatie

Niet iedereen die bij DSB Bank klant is of is geweest, ontvangt een compensatie. Of u een compensatie krijgt, kan pas worden beoordeeld nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen.

Met de belangenorganisaties is afgesproken voor welke producten geen compensatie wordt geboden. Voorbeelden daarvan zijn:

◦Koopsompolissen die voor 1 januari 2002 zijn afgesloten

◦Polissen met een maandpremie

◦Leningen die zijn geëindigd voordat u zich heeft aangemeld

Niet mee doen/niets doen

Als u zeker weet dat u niet met de WCAM-regeling mee wilt doen hoeft u niets te doen. Dat geldt ook als u zich al heeft aangemeld voor 4 november 2014.