Aanbod curatoren

Op 3 december 2015 hebben curatoren aangekondigd dat zij een aanbod doen aan bijna alle schuldeisers van DSB Bank. Als dit aanbod voor u is bestemd, ontvangt u deze week een brief met daarin een verwijzing naar de website aanbod.dsb.nl met meer informatie over het aanbod. Op die website kunt u ook aangeven of u het aanbod wilt accepteren of niet.

Als u een krediet heeft van DSB Bank dan is dit aanbod niet voor u bestemd, omdat u geen geld krijgt van DSB Bank, maar geld aan DSB Bank moet betalen. Als u toch meer wilt weten over dit aanbod, verwijzen wij u naar het 29e Openbare Verslag.

Einde aanmeldingsperiode

Klanten van DSB Bank konden gedurende 1 jaar na verbindend verklaring op grond van de WCAM-regeling aanspraak maken op compensatie. De aanmelding is op 8 november 2015 om middernacht gesloten.  Dat betekent dat klanten van DSB Bank na 8 november 2015 geen aanspraak meer kunnen maken op compensatie en – behoudens een opt-outverklaring – geen klachten meer kunnen indienen over schending van de zorgplicht.

Uw dossier is nog in behandeling?

Als u zich voor de WCAM-regeling heeft aangemeld en uw dossier is nog in behandeling, dan heeft u mogelijk nog recht op compensatie. In de brieven die u na aanmelding krijgt, leest u welke gegevens wij van u vragen om de aanmelding te bevestigen of om een beoordeling te kunnen doen. Let u op dat u de gevraagde gegevens binnen de termijnen aanlevert, anders vervalt uw recht op compensatie.

De informatie op deze website over de WCAM-regeling blijft beschikbaar zolang er aanvragen voor compensatie onder deze regeling in behandeling zijn, naar verwachting tot medio 2016.

WCAM-regeling

Sinds oktober 2009 is DSB Bank failliet. De rechter heeft toen curatoren benoemd. De curatoren bekijken onder andere wie nog geld van de failliete bank krijgt.

Van 19 september 2011 tot 4 november 2014 hebben gedupeerde klanten van DSB Bank gebruik kunnen maken van de compensatieregeling op grond van het Akkoord op Hoofdlijnen. Een (vrijwel gelijke) compensatieregeling is voorgelegd aan het gerechtshof in Amsterdam en op 4 november 2014 verbindend verklaard: de WCAM-regeling.

De WCAM-regeling biedt aan klanten die zich tijdig hebben aangemeld, een compensatie voor koopsomverzekeringen, beleggingsverzekeringen, effectenbeleningsovereenkomsten of compensatie voor overkreditering.