De compensatieregeling is een definitieve regeling als tegemoetkoming voor het handelen en nalaten van DSB Bank. Daarbij zijn de door u betaalde kosten (voor advisering, rente, provisie en oversluiting) inbegrepen.

Voor de compensatieregeling komen klanten van DSB Bank in aanmerking aan wie diensten zijn verleend of met wie overeenkomsten zijn gesloten door DSB Bank of door haar tussenpersonen.

De overeenkomsten waarvoor een compensatie kan worden berekend, zijn: de koopsompolis, de beleggingsverzekering, het beleggingskrediet Hollands Welvaren Select en de overeenkomst van geldlening.

Onderdelen berekening

De wijze van berekening van de compensatie is voor elke overeenkomst verschillend. Hieronder is per product in het kort aangegeven welke onderdelen meegenomen worden bij de berekening van de compensatie:

  • Koopsompolis: de betaalde provisie en tekencommissie;
  • Beleggingsverzekering: de betaalde provisie (Reaal) en herrekening van de poliswaarde (HWL);
  • Beleggingskrediet Hollands Welvaren Select: de hoogte van de restschuld;
  • Overeenkomst van geldlening: de overkreditering.

Als u bent aangemeld voor de compensatieregeling, ontvangt u hiervan een bevestiging. Wanneer u vervolgens in aanmerking komt voor compensatie, krijgt u een brief waarin u een compensatie wordt aangeboden. Als u akkoord gaat met het aanbod, kunt u het aanbod voor akkoord ondertekenen en deze opsturen naar DSB Bank.

Procedure

Door akkoord te gaan met de aangeboden compensatie, verleent u zoals dat heet ‘algehele en finale kwijting’ aan DSB Bank. U verleent eveneens algehele en finale kwijting aan verzekeraars, voor verzekeringsproducten die zijn bemiddeld door DSB Bank. Dat betekent dat u later niet meer in aanmerking komt voor een hogere financiële tegemoetkoming van DSB Bank. In de brief waarin de compensatie wordt aangeboden, staat de omvang van de ‘algehele en finale kwijting’ beschreven.